Yazı İşleri Müdürlüğü 23.06.2015

*Nikah İşlemleri için gerekli belgeler:
      1- Nüfus Cüzdanı
      2- Nüfus Kayıt Örneği
      3- Evlenme Beyannamesi
      4- Sağlık Raporu
      5- İlçe dışından gelenler için izin belgesi
      6- 4 Adet Fotoğraf

Yazı İşleri Müdürlüğü