Tapu İşlemleri 27.09.2011

EMLAK ALIM SATIMLARI
1. Nüfus cüzdanı aslı
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Vergi sicil numarası
4. Deprem sigorta poliçesi
5. Bir fotoğraf
6. 1998 yılında ilan edilen emlak değeri (matrah) bedelinin hesap işlerinden alınan makbuzu
7. En son ödenen emlak vergi makbuzları
8. Elektrik, su tüketim bedellerinin ödenti makbuzları
9. Vatandaşlık numarası
10. Kat irtifakı ve kat mülkiyetinde inşaat projesi, noter listesi ve talep (Kat mülkiyeti için iskan raporu bina fotoğrafı, kadastro beyannamesi)

VERASETE KONU OLAN GAYRİMENKULLER
1. Veraset ilanı sulh hukuk hakimliğinden
2. Aile nüfus kaydı (varislerin belirlenmesi)
3. Bulunduğu vergi dairesine ilişik kesme kağıdı
4. Yatırılan vergi makbuzları
5. Her varisin ayrı ayrı vergi sicil no’ları
6. Her varisin nüfus cüzdanlarının yanında bulunması
7. Her varisin iki fotoğrafı
8. Vekaletle satış yapılacaksa noterden bir kişi adına vekaletin toplanması
9. Vatandaşlık numarası

ALICILARIN GETİRECEĞİ EVRAKLAR
1. İki fotoğraf
2. Nüfus cüzdanı
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Vergi sicil no.
5. Vatandaşlık numarası

BAŞVURU YERİ
Bahçelievler Kaymakamlığı

Tapu İşlemleri