Sosyal Yardımlaşma Başvuruları 27.09.2011

Sosyal Yardımlaşma Başvuruları BAŞVURU KOŞULLARI

1. 1. Fakru Zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu Sosyal Güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar için geçici olarak küçük bir yardım veya Eğitim-Öğretim imkanının sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma getirilebilecek olan kişiler faydalanabilir.
2. 2. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandıran ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçleri kurumlarca karşılanmayanlar bu kanun kapsamındadır.

GEREKLİ BELGELER
1. 1. Muhtardan nüfus cüzdanı sureti
2. 2. Muhtardan form 5 belgesi
3. 3. Nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği
4. 4. Hasta olan kişilerden rahatsızlığını belirtir sağlık kurulu raporu
5. 5. Varsa Yeşilkart

YAPILAN YARDIM ÇEŞİTLERİ
1. 1. Maddi yardım
2. 2. Sağlık yardımı
3. 3. Erzak yardımı
4. 4. Yakacak yardımı
5. 5. Eğitim yardımı
6. 6. Diğer yardımlar 

BAŞVURU YERİ
Bahçelievler Kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma Başvuruları