Pasaport Başvuruları 27.09.2011

Pasaport Başvuruları
Umuma Mahsus Pasaport Müraacatı için gerekli evraklar
YENİ
1. Pasaport form dilekçe (Ücret karşılığında Pasaport Büro Amirliğinden temin edilir.)
2. Nüfus Hüviyet Cüzdanı ve önlü arkalı fotokopisi (TC Kimlik Numarası olacak)
3. 4 adet fotoğraf (4,5x 6 cm ebadında)
4. İşçi ve işçi ailelerinden İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan alınacak belge
5. Yurt dışında öğrenci olanların Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları belge
6. İthalat ve ihracatçı ile belli bir meslek yazdıranlar için (kasap v.b.) ilgili kuruluşlardan belge
7. Reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden muvafakatname
Sürelerine göre Maliyeye yatırılmış harç makbuzu,
TEMDİT (YENİLEME)
1. Pasaport form dilekçe (Ücret karşılığında Pasaport Büro Amirliğinden temin edilir,)
2. Nüfus Hüviyet cüzdanı önlü arkalı fotokopisi, (TC Kimlik Numarası olarak)
3. 3 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında)
4. Reşit olmayan ve mahcurların kanuni temsilcilerden muvafakatname
5. Sürelerine göre Maliyeye yatırılmış harç makbuzu
6. Mevcut ve süresi uzatılacak pasoport
7. İşçi pasaportu ise işçi belgesi getirilecektir.
KAYIP, TAHRİFAT, VİZE REDDİ
Bu müraacat Pasaport Şube Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.


BAŞVURU YERİ
Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliği

Pasaport Başvuruları