2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 22.11.2017

BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI  MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi

Karar No

Kararın Konusu

10/11/2017

2017/70

 

Hukuk ,Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 1.maddesinin son fıkrasına göre kamu yararına tahsis . Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/11/2017

2017/71

Hukuk ,Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu . Hükümet Konağı zemin     kat ile tahsis edilen 5.katın tadilat ve düzenlemeleri için talep edilen  ek ödeneğin belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunda başkanlık makamına yetki verilmesi Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/11/2017

2017/72

 

 Hukuk ,Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesi       Başkanlığının     İdare    Mahkemeleri    ve    Vergi Mahkemelerinde görev yapan personelin ulaşımı için araç tahsisi yapılması. Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/11/2017

2017/73

 

Hukuk ,Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen aracın aylık akaryakıt limitinin arttırılması.  Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/11/2017

2017/74

Tarife Komisyonu Raporu   2018   yılı   tarife   teklifi   Komisyondan      geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/11/2017

2017/75

İmar Komisyonu Raporu Yenibosna 131 ada 1 parsel 132 ada 1    parsel 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/11/2017

2017/76

 

İmar Komisyonu Raporu Yenibosna 130 ada 9 parsel 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/11/2017

2017/77

Bahçelievler mahallesi Önerge Teklifi 1/1000 ölç.ekli Plan Notu Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/11/2017

2017/78

Bahçelievler   Mahallesi      Plan notu Ticaret   +    Hizmet Alanları

Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Habibe GÜNER                                                         Halim ÖZGÜN                                          Yasin YILDIZ

Mec. 1.Başkan Vekili                                                Divan Katibi                                             Divan Katibi

 

2017 YILI KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ