2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 13.10.2017

BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM     AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar tarihi

Karar No

Kararın Konusu

05/10/2017

2017/66

Hukuk Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.   Hükümet Konağının Nüfus Müdürlüğüne tahsis edilen  yerlerle ilgili tadilatın yapılması konusunda başkanlık makamına yetki verilmesi Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

05/10/2017

2017/67

İmar Komisyonu Raporu Kocasinan 4252 parsel Özel Sağlık Tesis  Alanı  plan tadilatı Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

11/10/2017

2017/68

 

Plan Bütçe Komisyonu Raporu .2018 yılı İdare Performans Programı

Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

11/10/2017

2017/69

 

Plan Bütçe Komisyonu Raporu .2018 yılı Bütçesi .Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

Habibe GÜNER                                   Mahir GÖÇER                         Şeyma AKTAA 

Mec.1.Başkan Vekili                            Divan Katibi                             Divan Katibi

 

2017 YILI EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ