2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 18.07.2017

 

Karar tarihi

Karar No

Kararın Konusu

06/07/2017

2017/53

 

Hukuk Komisyonu Raporu   Arşiv Hizmet Alım İşi 21 aylık süre ile ihale yapılması Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

06/07/2017

2017/54

Hukuk Komisyonu Raporu  Tapu Kadastro Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediyesi arasında mimari projelerin elektronik ortamda alınması hakkında protokol yapılması konusunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi  Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

06/07/2017

2017/55

 Hukuk , Sağlık ve Çevre Komisyonu Raporu    Yenibosna 244 DS 3 d pafta 378 ada 1 parsel  sayılı Bahçelievler Belediyesi adına kayıtlı yerin İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi  ve tahsis şartlarının belirlenmesi hususunda protokol yapılması  konusunda başkanlık Makamına yetki verilmesi.  Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

06/07/2017

2017/56

Hukuk , Plan Bütçe, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu    2017 yılı XI. Dünya Kuraş Şampiyonası için ayni ve nakdi sponsorluk desteğinin Belediye Başkanlığımız tarafından karşılanması konusunda başkanlık makamına yetki verilmesi.  Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

06/07/2017

2017/57

 

Hukuk , Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu . ( İston A.Ş, İsfalt A.Ş.  Ağaç A.Ş ) Şartlı Hibe konusunda karar alınması. Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

06/07/2017

2017/58

İmar Komisyonu Raporu Yenibosna 122 ada 4 ve 7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

Habibe GÜNER                                   Mahir GÖÇER                         Halim ÖZGÜN  

Mec.1.Başkan Vekili                            Divan Katibi                             Divan Katibi

 

 

 

2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ