2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 29.05.2017

 BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS      AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi

Karar No

Kararın konusu

05/05/2017

2017/36

Plan Bütçe Komisyonu Raporu  Komisyondan geldiği şekilde  Komisyon görüşü l.madde oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.  Komisyon görüşü 2.madde oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Komisyon görüşü son madde oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. Bütçe Kesin Hesabı  tamamı oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

05/05/2017

2017/37

Plan Bütçe Komisyonu Raporu 2016 yılı Taşınır Kesin Hesabı Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

05/05/2017

2017/38

Hukuk  Komisyonu Raporu Kültür ve Sosyal  İşler  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

05/05/2017

2017/39

Hukuk , Plan Bütçe , Eğitim Kültür ve Turizm Komisyonu Raporu Bosna Hersek'in Hadzici şehrinde Ramazan ayı içerisinde bir hafta süreyle kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek amacıyla iftar yemeği verilmesi , iftar yemeği  ve ilgili  programların masraflarının Ramazan Organizasyonu kapsamında 2017 yılı Belediye  Bütçesinden karşılanması Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

05/05/2017

2017/40

İmar Komisyonu Raporu  meclis önergesi plan notu  komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

İsmail KARABİBER                          Halim ÖZGÜN                         Şeyma ÇEVİKER

Mec.2.Başkan Vekili                            Divan Katibi                             Divan 

2017 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ