2017 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 30.03.2017

BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi

Karar No

Kararın Konusu

 

10/03/2017

2017/16

 

Hukuk , Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu .Belediyemiz Özel Güvenlik Hizmet alımı işinin ihalesinin  (24) aylık yapılması komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

10/03/2017

2017/17

 

Hukuk , Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Belediyemiz Bina İç Temizlik Hizmet alımı işinin ihalesinin (24) aylık  yapılması komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

10/03/2017

2017/18

Hukuk , Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 11 mahallenin Temizlik Hizmet alımı işinin ihalesinin (24) aylık  yapılması komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

10/03/2017

2017/19

Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu  Araç kiralama işinin

Sürücü, sürücülü ve sürücüsüz  ihalesinin  (24 ) Yirmidört aylık  

yapılması . komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi. 

 

10/03/2017

2017/20

Hukuk , Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu . Atölye birimleri

hizmetlerinde tamir, bakım yükleme , boşaltma vs. rutin işler ile

pankart asma ve toplama işinin (21) yirmibir aylık yapılması. komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

10/03/2017

2017/21

Hukuk Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu . Zabıta Destek  hizmet alımı işinin ihalesinin  (21) yirmibir aylık  yapılması  komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

10/03/2017

2017/22

Hukuk Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu   Bahçelievler ilçesi Yol Bordür ve Tretuar   Onarım İşçiliği Hizmet Alımı ihalesinin (21) yirmibir aylık  yapılması  komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

10/03/2017

2017/23

Hukuk Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu   Taşıt Kiralama Hizmet  İşi ihalesinin (20)  yirmiay  süre ile yapılabilmesi komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

10/03/2017

2017/24

Hukuk Komisyonu Raporu  Bahçelievler Belediye başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı arasında TAKPAS sisteminde mevcut olan tapu ve kadastro bilgilerinin elektronik ortamda  on line paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokolü uygulamak üzere başkanlık makamına yetki verilmesi komisyondan geldiği şekilde oybirliği  ile kabul edildi.

 

 

10/03/2017

 

2017/25

 

İmar Komisyonu Raporu  4 pafta 159 parsel komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Habibe GÜNER                              Mahir GÖÇER                 Şeyma ÇEVİKER

Mec.1.Başkan Vekili                         Divan Katibi                       Divan Katibi

 

 

 

.

 

 

2017 YILI MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ