2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 20.02.2017

BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT  AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

  

Karar Tarihi

Karar No

Kararın Konusu

10/02/2017

2017/13

Hukuk , Plan Bütçe Komisyonu Raporu   Zabıta Personelinin 2017 yılı fazla mesai  ücretinin tespit edilmesi . Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/02/2017

2017/14

Hukuk , Plan Bütçe Komisyonu Raporu   İlçe Emniyet Müdürlüğünün   yakıtı ve  bakımı belediye başkanlığımızca karşılanmak üzere  5 adet araç verilmesi Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.  

 

10/02/2017

2017/15

İmar Komisyonu Raporu Kocasinan 13 pafta 1454 sayılı yazısı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifi Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

Habibe GÜNER                              Mahir GÖÇER                 Şeyma ÇEVİKER

Mec.1.Başkan Vekili                         Divan Katibi                       Divan Katibi

 

 

2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ