2016 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 21.12.2016

 

Karar Tarihi

Karar no

Kararın konusu

09/12/2016

2016/75

Hukuk Komisyonu Raporu   2017 yılı  geçici işçi vizesi

09/12/2016

2016/76

Plan Bütçe Komisyonu ödenek aktarılması

09/12/2016

2016/77

Tarife Komisyonu Raporu 2017 yılı iskan muayene ücretleri artışı.

09/12/2016

2016/78

Hukuk ve  Plan Bütçe Komisyonu raporu Türk Kızılayı Bahçelievler Şube Başkanlığının  34 ZP 7976 plakalı  araçlarına yakıt verilmesi

09/12/2016

2016/79

Hukuk ve  Plan Bütçe Komisyonu raporu Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu  Müdürlüğünün 34 DJ 3338 plakalı araçlarına yakıt verilmesi.

09/12/2016

2016/80

Hukuk ve  Plan Bütçe Komisyonu raporu İlgi Milli Eğitim Müdürlüğü 34 EM 551,34 EM 552,34 DVV 54 ve 34 ZP 7270 plakalı araçlarına yakıt ayrıca yakıtı ve bakımı Başkanlığımızca karşılanmak üzere 1 adet araç  tahsis edilmesi.

09/12/2016

2016/81

Bahçelievler Devlet  hastanesi hizmetlerinde kullanılmak üzere yakıtı ve bakımı başkanlığımızca karşılanmak üzere 2 adet binek araç , l adet minibüs tahsis edilmesi .

09/12/2016

2016/82

İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyesi Mevlid  Uyan , Yeliz Alacatlı , Şeyma Çeviker tarafından verilen önerge . 24.11.2013   tarihli 1/1000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı uygulama İmar Planına ilişkin plan notlarında değişiklik yapılması

09/12/2016

2016/83

Kocasinan 2 pafta 10874,10875, 10876,10877, 10878 ,10879,10881,67,68 ve 69  parseller ile kadastral yola ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği   

 

 

İsmail KARABİBER                           Mahir GÖÇER                   Şeyma ÇEVİKER

Mec.2.Başkan Vekili                            Divan Katibi                       Divan Katibi

 

2016 YILI ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ