Bahçelievlerde Sivil Savunma Faaliyetleri 24.10.2011

BAHÇELİEVLERDE SİVİL SAVUNMA FAALİYETLERİ :


17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden sonra Depremin ilimize nasıl hasar vereceği ve yaşayan insanların ne kadar çok etkileneceği bilincine varılmıştır.

Sivil Savunma İstanbul İl Müdürlüğü ve ona bağlı Kurtarma Birlik Müdürlüğü görevlerini sürdürmekte iken, konunun acili yeti ve metropol bir kentin daha etkin örgütlenmesi gereği göz önünde bulundurularak;

1-İstanbul Valiliği KRİZ MERKEZİ
2-Büyükşehir Belediyesi AKOM (Afetten Korunma Merkezi)
3-İlçe Kriz Merkezleri
kurulmuştur.

İstanbul Valiliği Kriz Merkezi Telsiz, Telefon, Faks ve Internet bağlantılarıyla tüm ilçe kriz merkezleri, Kocaeli, Yalova, Bandırma, Bursa illeriyle muhabere edebilecek şekilde teçhiz edilmiştir.

Tüm Kriz Merkezleri'nde 24 saat hizmet esasına göre görev yapılmaktadır. Tüm İlçeler Afet Planlarını hazırlamış ve İl Kriz Merkezinde bilgisayara yükletmiştir. Olası değişiklikler ve güncellemeler işlenmektedir.

BAHÇELİEVLER İLÇEMİZDE de İlçe Kriz Merkezimiz Çobançeşme mahallesinde Belediyemizin Atölye Müdürlüğü alanı içinde Bağımsız bir bölümdür. 24 saat hizmet esasına göre çalışmaktadır.

İlçe Kriz Merkezimizde; İlçe Sivil Savunma Müdürü, Emniyet Müdürlüğü Sivil Savunma Bürosu, Belediyemizin Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır.

İlçe Kriz Koordinasyon ve Değerlendirme Salonu, Sekreterya Odası, Arama Kurtarma Birliği Odası mevcuttur. Sekreterya Odası'nda Telsiz Muhaberatı, Faks ve Bilgisayarla İl Kriz Merkezine bağlantı mevcuttur. Kriz Koordinasyon ve Değerlendirme Odasına 10 hat telefon bağlantısı yapılacak şekilde hazır beklemektedir.


KRİZ ANINDA VEYA DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKEN;
İlçe Kaymakamımız,
Belediye Başkanımız,
Başkan Yardımcılarımız,
Birim Müdürleri,
Birimlerde, Kriz anında Müdürlerimizin görevlendirdikleri elemanların ki bunlar Teknik Elemanlar, İş Makineleri Operatörleri, Kamyon Şoförleri, Çalışacak İşçi Elemanların, ARAMA KURTARMA BİRLİĞİ Elemanlarının hepsinin toplanma bölgesi İlçe Kriz Merkezi'dir.

 

İLÇEMİZ HARİTASI ÜZERİNDE DEPREM SONRASINDA KURULACAKLAR;

1-Konaklama yerleri,
2-Resmi bina olarak kullanılacak alanlar,
3-Aşevi bölgeleri,
4-Hastane bölgeleri,
5-Yardım malzemesi depoları,
6-Soğuk hava depoları,
7-Ambulans hizmetleri,
8-Banyo, WC yerleri,
9-Helikopter pistleri'nin yerleri işaretlenmiştir. Bu bölgeler en seri şekilde hizmete sokularak faaliyetlerini sürdüreceklerdir.


İSTANBUL VALİLİĞİ AFİS PROJESİ:

İstanbul Valiliği'nce her ilçe Sivil Savunma Müdürlükleri emrine içinde enkaz kaldırma ve kurtarma malzemesi olan konteynırlar gönderilmiştir. İlçenin her mahallesine birer adet konulmak üzere planlanmıştır. Mahallelere konulmuş ancak insanların hırsızlığına engel olunamamış daha güvenli alanlara çekilmiştir.

İlçemizde de bu konteynırlardan 11 adet mevcuttur.

Konteynır İçindeki Malzemeler;
1-Jeneratör, 1 Adet.
2-Hilti, 1 "
3-Kazma, 10 "
4-Kürek, 10 "
5-Manila, 10 "
6-Testere, 5 "
7-Çekiç, 5 "
8-Demir Testeresi, 10 "
9-Elektrik Kablosu, 100 Mt.
10-Işık Armatürleri, 5 Tk.
11-Battaniye, 10 adet.


Gibi basit malzemeler bulunmaktadır. Anahtarının biri İlçe Kaymakamlığında, biri Muhtarda, biri de İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü'nde bulunmaktadır. Afet halinde kullanılacaktır.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ olarak, 30 kişilik Arama Kurtarma ekibi kurduk. Her yıl muntazam eğitimlerini sürdürmektedirler. 11 kişisi sivil halktan, 19 kişisi Belediye çalışanlarından teşkil edilmiştir. Ekibimiz Uluslararası Arama Kurtarma Organizasyonu İnternational Rescue Corps (IRC) eğitimi almıştır. İstanbul'un en deneyimli ve bilgili ekiplerindendir. 17 Ağustos 1999 depreminde Avcılar, Yalova, Çınarcık ve Kaynaşlı'da görev alan arkadaşlarımız vardır. Doğal afeti yaşamışlardır. Valilik tatbikatlarında takdirnameler almaktayız.

Tabii Arama Kurtarma Birliği'nin eğitimli olması sosyal anlamda yeterli değildir. Sayının fazlalaştırılması her kurum veya özel şirketlerinde ekip oluşturması ve eğitmesi gerekir. Herhangi bir doğal afette can ve mal kaybının en aza indirilmesi açısından halkın eğitilmesi, bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Bizler Kamu görevlileri olarak vatandaşın deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gereken basit önlemler konusunda bilgilendirme toplantıları yapabiliriz. Ancak; Eğitim İl Sivil Savunma Müdürlüğü'nün uzman elemanlarınca verilebilir. Çünkü bu yetki yasal olarak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Uzman birimlerine aittir.

Bu çerçevede ne yaptık, daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü'nün kurs programında 2 aylık 120 kişilik eğitim programı gerçekleştirdik. Dersleri İl Sivil Savunma elemanları verdiler. Akabinde kursiyerlere belge verildi. Okullarda paneller düzenledik. Kurtarma tatbikatları yaptık. Valiliğimizin düzenlediği tatbikatlara katıldık. Bu yıl yine büyük çaplı bir sivil savunma kursunun Halk Eğitim Müdürlüğümüzün kursları programında yürütmeyi planlıyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın direktifleri doğrultusunda her sokaktan en az bir kişinin eğitimli ve belgeli birer sivil savunmacı olmasını planlıyoruz. Her sene aynı kurslar devam ettirilirse her sokakta sivil savunmacı sayısı artacaktır. Bu yetişen insanları zaman, zaman toplayıp bilgilerini tazelemek adres değişikliklerini almak gibi yakın işbirliği içinde olmak gerekmektedir.

AFET ANINDA ASKERİ İLİŞKİLER:

Afet anında 1. Ordu Komutanlığı 3. Kolordu Komutanlığı ile İşbirliği yapılacaktır. 3.Kolordu Komutanlığına İlçemiz Kriz haritasının bir örneği verilmiştir. İlişkilerimiz devam etmektedir. Gereken bilgi alışverişi yürütülmektedir. 3. Kolordunun görevlendirilmesi Askeri Kriz ve Sivil Savunma Planları çerçevesinde değerlendirilmelidir.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ OLARAK NELER PLANLIYORUZ?

Sayın Belediye Başkanımız Sivil Savunma hizmetlerinin önemine işaret etmekte ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini, geliştirilmesini ve halkın eğitilmesini, bundan böyle yapılacak inşaatların kalitesinin maksimum düzende olmasının bilinci ile bizlere talimat vermektedir.
Bizlerde hizmeti en üst düzeyde bilinçle yürütmeye çalışmaktayız. Yapacağımız işleri ana başlıklar halinde toparlarsak;

1-Planlama çalışmaları güncellenerek devam edecek,
2-AKB personel eğitimi devam edecek, mümkün olduğunca sayısı arttırılacak,
3-Vatandaş eğitimi ve bilinçlendirme toplantıları devam edecek,
4-Valilik tatbikatları ve İlçe tatbikatları devam edecek,
5-Arama Kurtarma Ekibi'nin teknik malzeme ve araç eksikleri tamamlanacak,
6-İmar mevzuatı titizlikle deprem öncelikli takip edilecek,
7-İnşaat kalitesini ölçecek laboratuar kurulma çalışmaları başlatılacak ve laboratuar kurulacak.


Bahçelievler Belediye Başkanı Sayın Osman DEVELİOĞLU'nun 2005 SİVİL SAVUNMA HAFTASI nedeni ile yaptığı konuşma (YER: Fikret YÜZATLI İlköğretim Okulu):


DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ,

Sivil Savunma,büyük yangınlar,doğal afetler, savaşlar öncesinde ve sonrasında halkın can ve mal güvenliğini korumak ve kayıpların en aza indirilmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir teşkilattır. Günümüzdeki savaşlarda düşmanın savaş gücünü kırmak amacıyla; Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar kullanılmakta. Bu da Sivil Halk üzerinde çok büyük tehdit unsuru oluşturmaktadır. Doğal Afetlerde de durum farklı değildir.Aniden gelen bir Deprem, Sel, Toprak Kayması, Büyük Çaplı Yangın felaketlerinin her zaman tehdidi altında yaşıyoruz.

17 AĞUSTOS 1999 Depremi gösterdi ki, Tabii Afetlere karşı hazırlıklı ve duyarlı olmalıyız.Bir çok Vatandaşımız canından ve malından oldu. Ülkemiz Deprem kuşağı üzerindedir.Bu bilinçle Bahçelievler Belediyesi olarak Halkımızın yanında olmak, eğitici,bilgilendirici ve herhangi bir doğal afette ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ilçe olmanın bilincindeyiz.Bu nedenle de arkadaşlarımız çalışmaktadırlar. Yapılanlar asla yeterli değildir.Daha eğitimli daha bilinçli olmak zorundayız.Sivil Savunmanın korumaya ve kurtarmaya çalıştığı sivil halktır. ivil Savunma Faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesi halkımızın bizzat kendi kendini koruyabilme becerisini geliştirmesine bağlıdır.

Sivil Savunma halk ve devlet tarafından yapılabilen bir faaliyettir.Halkımıza düşen görev onlara sunacağımız eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılmak, bilgili olmak, paniğe kapılmadan ne yapacağını bilme becerisini kazanmaktır. Toplumumuzun çekirdeği Aile, Okul ve Kurumlar üzerlerine düşen görevleri zamanında yaparlarsa inanıyorum ki herhangi bir doğal afet veya savaşta kayıp en aza inecektir. Can ve Mal güvenliği sağlanmış olacaktır. 2005 yılı Bahçelievler de Sivil Savunma yılı olacaktır. Geniş katılımlı bir panel düzenleyip, Akabinde Okullara eğitim vermeyi planlıyoruz.

Sevgili Öğrenciler, Okullarımızdan Öğretmen Arkadaşlarımızı eğiterek Onlarında sizleri eğitmelerini sağlayacağız. Ayrıca Bahçelievler'in her sokağından en az birer kişi eğiterek onlarında sokaklarında oturan insanlara yardımcı olmalarını sağlayacağız. Broşür ve Kitaplarla da bu faaliyetlerimizi destekleyeceğiz.

Değerli Misafirler, Değerli Eğitimciler ve Sevgili Öğrenciler Tabii Afetlere karşı bilgili ve duyarlı olmak Can ve Mal kaybını en aza indirecektir.Gereken hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum.Bu vesile ile Sivil Savunma Haftanızı kutluyorum.

OSMAN DEVELİOĞLU
Belediye Başkanı

 

 

--------------------------------------------------------------------------------
YANGIN VE KORUNMA YÖNTEMLERİ:

1-YANGIN VE YANGINI OLUŞTURAN UNSURLAR:
1-1-YANGIN;
Yangın katı sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayıdır.
1-2-YANGINI OLUŞTURAN DÖRT UNSUR:
1-2-1-YANICI MADDE;
Doğadaki yanıcı maddelerin bir çoğu organik bileşikli fosillerdir. Yapı birleşimlerinde karbon, hidrojen, kükürt ve fosfor vardır. Yanıcı maddeler doğada üç halde bulunur.
-Katı Yanıcı Maddeler; Ağaç, Kağıt, Naylon, Kumaş, Deri, Lastik, Kömür, Saman gibi maddeler katı yanıcı maddelerdir.

-Sıvı Yanıcı Maddeler; Benzin, Tiner, Gazyağı, Mazot, Alkol, Boya, Yağ, İspirto gibi maddeler sıvı yanıcı maddelerdir.

-Gaz Yanıcı Maddeler; Doğalgaz, Hidrojen, LPG, Asetilen, Metan gibi maddeler gaz yanıcı maddelerdir.

1-2-2-OKSİJEN;

Oksijen kendisi yanmayan fakat yanmayı gerçekleştiren renksiz ve kokusuz bir gazdır. Normal havada %21 Oksijen, %78 Azot ve %1 oranında da diğer gazlar mevcuttur. Havadaki oksijen oranı yanıcı maddelerin oksijenle reaksiyona girmesi için yeterlidir. Ancak bu oran %16'nın altına düştüğünde yanma durur.

1-2-3-ISI;

Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik hareketlerinin seviyesinde görünen enerji türü olarak tanımlanabilir. Bütün maddeler belli bir ısıya sahiptirler.Isı yükseldikçe maddenin moleküllerinin hareket hızları da o nispette artar ve maddenin moleküllerinin oksijenle birleşmesine imkan verir. Bu olayın adı da yanmadır. Bir maddenin yanmaya başlaması için ısıya ihtiyaç vardır. Isı enerjisi birçok kaynaktan meydana gelmektedir.

1-2-3-1-ISI KAYNAKLARI;

Açık alev, elektrik, aşırı ısı, kızgın yüzeyler, kendi kendine tutuşma, kıvılcım, statik elektrik, sürtünme ve doğal ısı kaynakları.

2-YANGININ SEBEPLERİ:
2-1-KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI;
Nedenlerin başında yangına karşı önlemlerin alınmaması gelmektedir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, LPG tüpleri, Patlayıcı-Parlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmaması gibi nedenlerden doğmakta, bunun sonucunda ise maddi ve manevi zararlara neden olmaktadır. Özellikle büyük yerleşim alanlarında, konut ve işyerlerinde çıkan yangınların büyük bir kısmı elektriğin ve LPG tüplerinin yanlış kullanımına dayanmaktadır.

2-2-BİLGİSİZLİK;
Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek, öğrenmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geçmemek, yangının yaratacağı can ve mal kaybını arttıracaktır. Yangının oluşumunu önlemek ve oluşan yangının söndürülmesini bilmekte, eğitim ve bilgilenmeden geçer. Bu nedenle önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de öğrenmek gerekir.

2-3-İHMAL;
Dikkatli olmamak, dikkat etmemekte yangını oluşturacak sebeplerdendir. Küçük bir ihmal mal kaybına neden olduğu gibi bazen büyük ölçüde can kaybına da neden olacaktır. Bu nedenle yangına karşı önlemlerin alınmasında daha dikkatli ve titiz olmamız gerekmektedir.

2-4-KAZALAR;
Zaman, zaman istem dışı bazı olaylarda yangına neden olmaktadır. Ancak bu kendiliğinden gelişen bazı olaylar başlangıçta yeterli önlemlerin alınmaması sonucu olabildiği gibi bilgisizliğinde rol oynadığını görüyoruz. Temelde bunlar olmaksızın kazaların yol açtığı yangınlar da olmaktadır.

2-5-SABOTAJ;
Yangına karşı gerekli önlemler alındığı halde, insanlar tarafından kasıtlı olarak yangın çıkarılmasına sabotaj denilmektedir (Tarla açmak için orman yakmak, zarar vermek için ev yakmak gibi). Bazı insanlar çeşitli amaç ve kazanç uğruna veya psikolojik tatmin için, kişilere, Topluma ait bina ve tesisleri yakarak büyük can ve mal kaybına neden olurlar.

3-YANGIN ÇIKMAMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER:

3-1-EVLERDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER;

-Yangına karşı alınacak önlemler ve ilk müdahale konusunda bilgili olmak,
-Taşınabilir yangın söndürücüleri bulundurmak,
-Yanıcı maddelerin (Kibrit, çakmak gibi) çocukların erişebileceği yerlerde bulundurmamak,
-Evden çıkarken ocak, şofben ve elektrikli ev aletlerini kontrol etmek,
-Tatil gibi uzun süreli bir yere giderken doğalgaz ve elektrik şalterini kapatmak,
-Eve ilk girerken herhangi bir gaz kaçağına karşı elektrik düğmelerine basmadan evi havalandırıp, kaçak olup olmadığını kontrol etmek,
-Uyumadan önce sobayı tamamen söndürmek,
-Komşulardan yangına karşı tedbir almalarını istemek,
-Tavan arası ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymamak,
-Elektrik aksamının teknik koşullara uygun olup olmadığını ehliyetli elektrikçiler tarafından kontrol ettirmek,
-Sobayla ısıtmalı evlerde bacayı temizlemek ve yanında patlayıcı-parlayıcı maddeleri bırakmamak,
-Kibrit, sigara gibi maddeleri tamamen söndürmeden atmamak,
-LPG tüpünün kapalı olduğunun ve ocağın ateşinin söndürülmüş olduğunun kontrol edilmesi,
-Ütü gibi yangına sebebiyet verebilecek eşyaların fişlerini prizde unutmamak.

3-2-APARTMANLARDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER;

-Yangın ekibini kurmak,
-Apartmanın yangın yönetmeliği kurallarını sağlayıp sağlamadığını (Yangın merdiveni, yangın çıkışları, vs.) tespit edip gerekli önlemleri almak,
-Apartman sakinlerini yangın güvenliği konusunda bilinçlendirmek veya yangın güvenliği eğitimi almalarını sağlamak,
-Apartman elektrik tesisatını ehliyetli elektrikçilere kontrol ettirmek,
-Apartmanın konumuna göre yangın söndürücüleri konumlandırmak,
-Gerekiyorsa yangın elbisesi, yangın maskesi, yangın battaniyesi ve küçük boy yangın baltası bulundurmak.

3-3-İŞ YERLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER;

-Yangın güvenlik eğitimi,
-Yangın güvenliği ile ilgili yönetmelikler,
-Aktif yangın güvenlik önlemleri,
-Yangın söndürme cihazları,
-ABC kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları,
-BC tozlu yangın söndürme cihazları,
-Karbondioksitli (CO2) yangın söndürme cihazları,
-Halojenli yangın söndürme cihazları,
-Sulu söndürme sistemleri,
-Yangın dolapları,
-Hidran sistemi,
-Sulu sprinkler sistemi,
-Kuru boru sistemli itfaiye bağlantısı,
-Yangın su rezervi,
-Yangın pompası ve jeneratör,
-Köpüklü söndürme sistemi,
-Otomatik gazlı söndürme sistemleri (CO2 - FM-200 - NAF-S3)
-Eğitilmiş yangın personeli,
-Yangın istasyonları,
-Pasif önlemler,
-Bina yapısı,
-Bölüm kapıları ve yangın bölmeleri,
-Isı yalıtımı,
-Yangına dayanıklı malzeme ile kaplama,
-Yangına dayanıklı boya ile boyama,
-Havalandırma sistemi ve yangın damperleri,
-Duman tahliyesi,
-İhbar sistemleri,
-Manuel ihbar butonları,
-Otomatik algılama ve ihbar detektörleri (Duman, ısı, gaz)
-Otomatik yangın paneli ve kumanda merkezi,
-Tahliye sistemleri,
-Yangın merdivenleri, tahliye kapıları,
-Kaçış yolu işaretleri ve acil aydınlatma lambaları,
-Pozitif hava basıncı,
-Paratoner (Yıldırımlık),
-Elektrik tesisatı,
-Anons sistemi; "Bu bir tatbikat değildir. Sakin ve soğukkanlı şekilde tahliye planlarında belirtilen şekilde yönlendirme ışıklarını takip ederek merdivene ulaşın ve binayı terk edin"
-Kamera sistemleri,
-Uyarıcı ikaz levhaları,
-Asansörün çalışma ilkesi.


4-GENEL YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜR:

-Yasaklanmış yerlerde sigara içmeyiniz, ateşle ilgili işler yapmayınız,
-Sigaranızı söndürmeden çöp sepetine atmayınız,
-Mesai bitiminde çöp kutularını kontrol ederek çalışma mahallinden ayrılınız,
-Çalışma mahallinden ayrılmadan önce prize takılı gereksiz cihazların fişini çekiniz,
-Yangın söndürücülerin önlerini kapatmayınız,
-Yangın söndürücülerin yerlerini değiştirmeyiniz,
-Yangın dolabındaki vana ve hortumları karıştırmayınız ve içine gereksiz malzeme koymayınız,
-Yangın istasyonundaki malzemeleri karıştırmayınız,
-Bölümünüzde bulunan tahliye yollarını ve kaçış planlarını öğreniniz,
-Yangın merdivenine gereksiz malzeme koymayınız,
-Yangın butonlarına gereksiz yere basmayınız. Yangın durumunda basınız,
-İş yerinizde bulunan yangın güvenlik sistemleri hakkında ilgililerden bilgi alınız,
-Elektrikle ilgili işler için sorumlu kişilere haber veriniz,
-Yangın ihbarı aldığınızda sistem senaryosuna göre hareket tarzınızı belirleyiniz ve kurallara uyunuz,
-Kablo şaft kapaklarını açmayınız ve gereksiz malzeme koymayınız.
-Yangın ihbarı duyduğunuzda asansöre kesinlikle binmeyiniz.
-Yangın ihbarı aldığınızda kat sorumlularının uyarılarına uyunuz ve yardımcı olunuz.
-Yangın emniyet kurallarına uyunuz. Çalışmakta olduğunuz binayı çok iyi tanıyınız. (Yangın durumunda can emniyetiniz açısından)
-Yangın güvenliği ile ilgili olumsuz durumu kat sorumlularına bildiriniz.

5-YANGIN ANINDA YAPILACAK İŞLER DAVRANIŞLAR:

-Telaşlanmayınız.
-En yakın alarm düğmesine basınız.
-Yangını çevrenizdekilere ve itfaiyeye duyurunuz.
-Yangın tüplerini kullanınız.
-Mümkünse etraftaki yanıcı maddeleri uzaklaştırınız.
-Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.
-Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine engel olunuz.
-İtfaiye telefonu: 110

6-KİŞİSEL KORUNMA YÖNTEMLERİ:

-Yangın güvenlik konusunda bilinçli ve eğitimli olmak.
-Yangın tüpleri bulundurmak.
-Gerekirse yangın elbisesi, koruyucu maske, yangın battaniyesi, küçük boy yangın baltası bulundurmak.
-Yukarıda belirtilen yangın çıkmaması için gereken tedbirlere uymak.

7-İTFAİYE ÇAĞIRMA:

-Telaşlanmayınız.
-Bulunduğunuz yerde yangın ihbar butonu var ise ona basınız ve itfaiye teşkilatına telefon ediniz.
-Yangın yerinin adresini en kısa ve doğru olarak bildiriniz.
-Biliyorsanız yangının cinsini (bina,tezgah,baca,motorlu araç vb.) boyutunu da bildiriniz.
-Yangını çevredekilere duyurunuz.
-İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde bulunan araç ve olanaklardan yararlanınız.
-Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız.
-Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız.
-Görevlilerden başka meraklı kişilerin yangın alanına girmelerine engel olunuz.

8-YANGINDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER:
8-1-KİŞİSEL TEDBİRLER;

-Yangının çıkma sebebi konusunda bilinçlenmek ve buna karşı önlemler almak.
-Çıkabilecek diğer yangın sebeplerini araştırıp önlemler almak.
-Yangın sonrası mevcut durumdaki eksiklikleri tespit edip gidermek.
-Kullanılan yangın söndürücülerinin ve çalıştırılan yangın söndürme sistemlerinin dolum ve bakımlarını yaptırmak.
-Yeniden eğitim alınmasının gerekliliğini tespit etmek.

8-2-YASAL TEDBİRLER;

-İtfaiye ve polis yetkililerini doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirmek,
-İtfaiye yetkililerinin yangın sonrası olay yeri keşiflerinde onlara yardımcı olacak şekilde kılavuzluk etmek.

9-YANGIN TÜPÜ NASIL KULLANILIR:

-Telaşlanmayınız.
-Yangın söndürücünün üzerindeki kullanma talimatını okuyunuz.
-Rüzgarı arkanıza alınız.
-Yangın söndürücüyü alevin üstüne tutunuz.
-Yangın söndürücüyü yangının doğduğu yere tutunuz.
-Yangın tamamen sönmeden yangın mahallinden ayrılmayınız.

 


BAHÇELİEVLER İLÇESİ KRİZ ANINDAKİ 1.ÖNCELİKLİ YOLLAR


1-TEM BAĞLANTI VE E-5 KARA YOLU
2-ADNAN KAHVECİ BULVARI.
3-ESKİ LONDRA ASFALTI
4-MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ
5-AYDINERLER CADDESİ
6-İPEK SOKAK
7-İZZETTİN ÇALIŞLAR CADDESİ VE İPEK SOKAK
8-TALATPAŞA CADDESİ
9-BAĞCILAR CADDESİ
10-DELİ HÜSEYİNPAŞA CADDESİ
, 11-FERİTSELİMPAŞA CADDESİ
12-OKUL SOKAK SİYAVUŞPAŞA CADDESİ
13-ESKİ EDİRNE YOLU
14-KIBRIS CADDESİ
15-KOCASİNAN SOĞANLI YOLU
16-MİMAR SİNAN CADDESİ
17-BARBOROS CADDESİ
18-MAHMUTBEY CADDESİ
19-KARAOĞLANOĞLU CADDESİ
20-AHMET YASEVİ CADDESİ
21-YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ
22-ATATÜRK CADDESİ
23-SANAYİ CADDESİ
24-DEĞİRMENBAHÇE CADDESİ
25-YALÇIN KOREŞ CADDESİ

NOT: Bu yollar ambulans, nakil aracı ve kurtarma ekiplerinin ulaşım yoludur. Afet anında özel araçlar kullanmamalıdır.

 

II.ÖNCELİKLİ YOLLAR
1-NACİ KASIM SOKAK
2-ŞAİRORHAN VELİ SOKAK
3-500.YIL BULVARI
4-MUSTAFA KEMAKPAŞA CADDESİ
5-ÇAMLIK CADDESİ
6-ULUBATLI HASAN CADDESİ
7-ÇAVUŞPAŞA CADDESİ
8-DEREYOLU CADDESİ
9-KARADENİZ CADDESİ
10-ORDU CADDESİ
11-ŞEHİTYARBAY CESUR CADDESSİ
12-MARMARA CADDESİ
13-FETİH CADDESİ
14-MİTATPAŞA CADDESİ
- 15-HÜRRİYET CADDESİ
16-FATİH CADDESİ
17-AHMET TANERKIŞLALI CADDESİ

NOT:Halkın kurtarılmasına yönelik yollardır. Afet anında özel araçlar kullanılmalıdır.

Bahçelievlerde Sivil Savunma Faaliyetleri